Společnost BauData, s.r.o. produkuje funkční databázi informací o chystaných stavbách již od roku 1998. Od listopadu 2012 náš informační servis umožňuje měsíčně online přístup k 200 aktuálním, originálním informacím o připravovaných stavbách a zahajovaných investičních projektech z území celé ČR, převážně na úrovni vydaného územního rozhodnutí, tedy v dostatečném předstihu před zahájením samotné výstavby. Jedná se o pozemní stavby. Liniové stavby uvádíme pouze, jedná-li se o přípravu území pro následnou další výstavbu pozemních objektů. Informace o každé stavbě je zveřejněna pouze jednou, už se k ní nevracíme. Informace včetně kontaktů na investory, projektanty a generální dodavatele před zveřejněním pečlivě prověřujeme.

BauData mapuje soukromé i veřejné investorské aktivity. Pracuje s vlastními zdroji, nezaměřuje se na státní sektor a nečerpá z veřejně dostupných, ani komerčních databází, které ze zákona zveřejňují informace o veřejných zakázkách a výběrových řízeních.

Online informace obsahují tyto údaje:

- název chystané stavby, její účel a lokalita výstavby

- plánovaný termín realizace, fáze přípravy stavby a výše investice

- kontakt na investora - název společnosti, kontaktní osoba, adresa, telefon, e-mail, web, popř. kontakt na spoluinvestora nebo zástupce investora

- kontakt na projektanta - název společnosti, kontaktní osoba, adresa, telefon, e-mail, web, popř. kontakt na spoluprojektanta

- kontakt na generálního dodavatele (v případě, že je v té fázi již znám) - název společnosti, kontaktní osoba, adresa, telefon, e-mail, web

- stručný popis, charakteristika a detaily stavby, kontakt na stavební dozor

Pokud velmi výjimečně neuvedeme kontakt na projektanta, sdělí ho zpravidla investor až vážným uchazečům o generální nebo dílčí dodávku. Rovněž údaj o konkrétní výši investice není vždy seriozně dostupný, v tom případě lehce odhadnete přibližnou cenu podle upřesňujících detailů o stavbě.

Stavební informace BauData online můžete objednat podle těchto výběrových kritérií:

Podle regionu: - celá ČR
- Čechy / Morava
- výběr z jednotlivých krajů
- jiný regionální výběr (třeba jen okres nebo město)

Podle kategorie: - výrobní a průmyslové stavby
- zemědělské a hospodářské objekty
- obchodní a komerční objekty
- administrativní budovy
- bytové a občanské stavby
- rodinné domy
- ostatní stavby

Podle druhu stavby: - novostavby
- rekonstrukce

Podle výše investice: - do 10 mil. Kč
- nad 10 mil. Kč


Jiné kriterium: - jakoukoliv libovolnou specifikaci s vámi dohodneme individuálně telefonem

Při nestandardním výběru informací podle vašeho specifického požadavku vám nabídneme na základě vašeho konkrétního zadání výběr staveb podle jejich charakteru (např. očekávané vybavení nábytkem, tepelným čerpadlem, plastovými okny, jen školy, zdravotnické objekty, objekty kde budou velkoplošné průmyslové podlahy, sportovní areály, haly, kulturní objekty nebo jiná charakteristika).
Výběrová kritéria je možno libovolně kombinovat. Podle nich pro vás budou uvolněny a vyúčtovány jen vámi specifikované informace. V průběhu předplatného můžete kdykoliv specifikaci výběru informací změnit.

Máte-li zájem na zkoušku vstoupit do naší databáze, vyplňte následující údaje, my vám pošleme dočasné přístupové heslo a vy pomocí něho budete mít kdykoliv a odkudkoliv možnost se do databáze přihlásit a posoudit kvalitu a užitečnost našeho informačního servisu.


Firma:
Kontaktní osoba:   
Ulice:
Psč:
Město:
Tel.:
Mobil:
E-mail: